Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskych štrukturálnych
a investičných fondov v rámci operačného programu
Kvalita životného prostredia ( OP KŽP)

Opis

Realizáciou projektu dôjde k zníženiu emisií skleníkových plynov o 0,129 t ekviv CO2. Spotreba energie po realizácii opatrení bude 14,262 Mwh/rok, s celkovým znížením potreby energie o 131 926 kWh/rok. Realizáciou projektu dosiahneme zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách o 428 568 kWh/rok. Realizáciou projektu sa odstránia všetky nedostatky na budove materskej škole. Budova materskej školy bude po realizácii projektu vyhovovať súčasným tepelnotechnickým normám. V zmysle energetického posudku bude budova zaradená do energetickej triedy pre potrebu primárnej energie objektu „A1“, čím spĺňa najprísnejšie kritériá na úsporu energie.

Cieľ

Globálnym cieľom projektu je dosiahnuť výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Vlachy. Globálny cieľ bude naplnený špecifickými cieľmi projektu, ktoré sú nasledovné:

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie drevenej trámovej stropnej konštrukcie nad I.NP
  • Výmena výplňových konštrukcií okien a dverí
  • Zriadenie kotolne vrátane návrhu zdroja tepla, vykurovacích telies a potrubných rozvodov
  • Ďalšie súvisiace stavebné práce – zateplenie podláh, rekonštrukcia interiérového osvetlenia, elekroinštalácia, fotovoltaika, bezbariérový vstup do budovy

Výsledky

Ukončením realizácie aktivít projektu sa dosiahlo zveľadenie budovy materskej školy v obci Vlachy, ktorá reprezentuje budovu predškolskej výchovy na úrovni 21. storočia. Budova spĺňa najprísnejšie požiadavky na tepelno-technické parametre budov, znížili sa celkové náklady obce na jej údržbu, došlo tiež k vizuálnemu skrášleniu budovy, čo je vedľajším efektom odstránenia nedostatočných tepelných vlastností budovy.