Rozpočet a majetok obce

Rok 2019

24.09.2019 Rozpočtové opatrenia č. 4,5,6
04.06.2019 Rozpočtové opatrenia č. 1,2,3
04.06.2019 Záverečný účet Obce Vlachy za rok 2018
13.12.2018 Rozpočet Obce Vlachy na rok 2019 a roky 2020-2021

Rok 2018

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
04.06.2018 Rozpočtové opatrenia č.15,16,17
13.12.2018 Rozpočtové opatrenia č. 9,10,11,12,13,14
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 8
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 7
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 6
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 5
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 4
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 3
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 2
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 1
30.06.2018 Záverečný účet Obce Vlachy za rok 2017
10.01.2018 Rozpočet Obce Vlachy na rok 2018 a roky 2019 – 2020

Rok 2017

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
31.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 11
31.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 10
31.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 9
31.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 8
13.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 7
15.11.2017 Rozpočtové opatrenie č. 6
20.09.2017 Rozpočtové opatrenie č. 5
16.08.2017 Rozpočtové opatrenie č. 4
28.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 3
28.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 2
28.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 1
28.06.2017 Hodnotiaca správa výdavky za rok 2016
28.06.2017 Hodnotiaca správy príjmy za rok 2016
28.06.2017 Záverečný účet obce Vlachy za rok 2016
19.12.2016 Rozpočet obce Vlachy na rok 2017 a roky 2018 – 2019

Rok 2016

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
15.03.2017 Rozpočtové opatrenie č. 7
15.03.2017 Rozpočtové opatrenie č. 6
19.12.2016 Rozpočtové opatrenie č. 5
21.09.2016 Rozpočtové opatrenie č. 4
27.06.2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Vlachy
27.06.2016 Rozpočtové opatrenie č. 3
27.06.2016 Rozpočtové opatrenie č. 2
27.06.2016 Rozpočtové opatrenie č. 1
27.06.2016 Individuálna výročná správa obce Vlachy za rok 2015
27.06.2016 Hodnotiaca správa – príjmy za rok 2015
27.06.2016 Hodnotiaca správa – výdavky za rok 2015
27.06.2016 Záverečný účet obce Vlachy za rok 2015

Rok 2015

Názov dokumentu Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 6
Rozpočet 2016 – 2018
Rozpočtové opatrenie č. 5
Rozpočtové opatrenie č. 4
Rozpočtové opatrenie zo dňa 16.09.2015
Záverečný účet za rok 2014
Rozpočtové opatrenie zo dňa 17.06.2015
Programový rozpočet 2015 – 2017
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet a finančné operácie
Sumár rozpočtu

Rok 2014

Názov dokumentu Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 7
Rozpočtové opatrenie č. 6
Monitorovacia správa k 30.06.2014 – výdavky
Monitorovacia správa k 30.06.2014 – príjmy
Rozpočtové opatrenie č. 5
Rozpočtové opatrenie č. 4
Rozpočtové opatrenie č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtový harmonogram pre rozpočet 2015
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočet 2014 – 2016

Rok 2013

Názov dokumentu Stiahnuť
Záverečný účet za rok 2013
Hodnotiaca správa – príjmy
Hodnotiaca správa – výdaje
Rozpočtové opatrenie č. 8
Rozpočtové opatrenie č. 7
Rozpočtové opatrenie č. 6
Rozpočtové opatrenie č. 5
Rozpočtové opatrenie č. 4
Rozpočtové opatrenie č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočet 2013 – 2015
Monitorovacia správa k 30.06.2013 – príjmy
Monitorovacia správa k 30.06.2013 – výdavky

Rok 2012

Názov dokumentu Stiahnuť
Rozpočet – príjmy 2012
Rozpočet – výdavky 2012
Evidencia RO 2012
Rozpočtové opatrenie 1/2012
Rozpočtové opatrenie 2/2012
Rozpočtové opatrenie 3/2012
Rozpočtové opatrenie 4/2012
Rozpočtové opatrenie 5/2012
Rozpočtové opatrenie 6/2012
Monitorovacia správa k 30.06.2012 – príjmy
Monitorovacia správa k 30.06.2012 – výdavky
Záverečný účet za rok 2012
Hodnotiaca správa – príjmy za rok 2012
Hodnotiaca správa – výdaje za rok 2012

Rok 2011

Názov dokumentu Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 2011

Rok 2010

Názov dokumentu Stiahnuť
Rozpočet obce 2010
Návrh ročného programového rozpočtu na rok 2010