Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rozpočet a majetok obce

Rok 2024

Dátum Dokument Stiahnuť
15.4.2024 Rozpočtové opatrenie 1-2/2024 RO 1_2

Rok 2023

Dátum Dokument Stiahnuť
05.12.2023 Schválený rozpočet na rok 2024 a výhľadové roky 2025, 2026
20.11.2023 Výročná správa obce Vlachy za rok 2022
23.10.2023 Rozpočtové opatrenia 13-14/2023
04.10.2023 Rozpočtové opatrenia 9-12/2023
03.07.2023 Záverečný účet obce Vlachy za rok 2022
03.07.2023 Rozpočtové opatrenia 5-8/2023
26.4.2023 Rozpočtové opatrenia 3-4/2023
22.2.2023 Rozpočtové opatrenia č.1-2/2023 RO č.1-2
15.12.2022 Schválený rozpočet na rok 2023 a výhľadové roky 2024 a 2025

Rok 2022

Dátum Dokument Stiahnuť
22.2.2023 Rozpočtové opatrenie č.16/2022
19.12.2022 Rozpočtové opatrenia č. 11-15/2022
21.11.2022 Výročná správa obce Vlachy za rok 2021
21.11.2022 Záverečný účet obce Vlachy za rok 2021
16.11.2022 Rozpočtové opatrenia č. 6-10/2022
16.11.2022 Rozpočtové opatrenia č. 4-5/2022
02.05.2022 Rozpočtové opatrenia č. 2-3/2022
28.02.2022 Rozpočtové opatrenie č.1/2022
13.12.2021 Schválený rozpočet na rok 2022 a vyhliadkový rozpočet na roky 2023 a 2024

Rok 2021

Dátum Dokument Stiahnuť
28.02.2022 Rozpočtové opatrenia č.17-19/2021
13.12.2021 Rozpočtové opatrenia č. 14-16/2021
18.10.2021 Rozpočtové opatrenia č. 10-13/2021
11.8.2021 Rozpočtové opatrenia č. 7-9/2021
23.6.2021 Výročná správa obce Vlachy za rok 2020
23.6.2021 Záverečný účet obce Vlachy za rok 2020
23.6.2021 Rozpočtové opatrenia č. 5-6/2021
23.6.2021 Rozpočtové opatrenia č. 3-4/2021
13.3.2021 Rozpočtové opatrenia č. 1-2/2021
13.1.2021 Rozpočet obce na rok 2021, s výhľadom na roky 2022-2023: Bežné príjmy, Bežné výdavky, Kapitálové príjmy, Kapitálové výdavky, finančné operácie, Sumár

Rok 2020

Dátum Dokument Stiahnuť
16.03.2021 Rozpočtové opatrenia č. 15-16/2020
11.12.2020 Rozpočtové opatrenia č. 11-14/2020
13.10.2020 Rozpočtové opatrenia č. 5-10/2020
29.06.2020 Záverečný účet Obce Vlachy za rok 2019
18.06.2020 Rozpočtové opatrenia 3,4/2020
30.04.2020 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
29.04.2020 Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
31.12.2019 Rozpočet Obce Vlachy na rok 2020 a roky 2021-2022

Rok 2019

31.12.2019 Rozpočtové opatrenia č. 15,16,17
16.12.2019 Rozpočtové opatrenia č. 12,13,14
05.11.2019 Rozpočtové opatrenia č. 7,8,9,10,11
24.09.2019 Rozpočtové opatrenia č. 4,5,6
04.06.2019 Rozpočtové opatrenia č. 1,2,3
04.06.2019 Záverečný účet Obce Vlachy za rok 2018
13.12.2018 Rozpočet Obce Vlachy na rok 2019 a roky 2020-2021

Rok 2018

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
04.06.2018 Rozpočtové opatrenia č.15,16,17
13.12.2018 Rozpočtové opatrenia č. 9,10,11,12,13,14
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 8
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 7
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 6
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 5
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 4
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 3
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 2
22.11.2018 Rozpočtové opatrenie č. 1
30.06.2018 Záverečný účet Obce Vlachy za rok 2017
10.01.2018 Rozpočet Obce Vlachy na rok 2018 a roky 2019 – 2020

Rok 2017

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
31.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 11
31.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 10
31.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 9
31.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 8
13.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 7
15.11.2017 Rozpočtové opatrenie č. 6
20.09.2017 Rozpočtové opatrenie č. 5
16.08.2017 Rozpočtové opatrenie č. 4
28.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 3
28.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 2
28.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 1
28.06.2017 Hodnotiaca správa výdavky za rok 2016
28.06.2017 Hodnotiaca správy príjmy za rok 2016
28.06.2017 Záverečný účet obce Vlachy za rok 2016
19.12.2016 Rozpočet obce Vlachy na rok 2017 a roky 2018 – 2019

Rok 2016

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
15.03.2017 Rozpočtové opatrenie č. 7
15.03.2017 Rozpočtové opatrenie č. 6
19.12.2016 Rozpočtové opatrenie č. 5
21.09.2016 Rozpočtové opatrenie č. 4
27.06.2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Vlachy
27.06.2016 Rozpočtové opatrenie č. 3
27.06.2016 Rozpočtové opatrenie č. 2
27.06.2016 Rozpočtové opatrenie č. 1
27.06.2016 Individuálna výročná správa obce Vlachy za rok 2015
27.06.2016 Hodnotiaca správa – príjmy za rok 2015
27.06.2016 Hodnotiaca správa – výdavky za rok 2015
27.06.2016 Záverečný účet obce Vlachy za rok 2015

Rok 2015

Názov dokumentu Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 6
Rozpočet 2016 – 2018
Rozpočtové opatrenie č. 5
Rozpočtové opatrenie č. 4
Rozpočtové opatrenie zo dňa 16.09.2015
Záverečný účet za rok 2014
Rozpočtové opatrenie zo dňa 17.06.2015
Programový rozpočet 2015 – 2017
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet a finančné operácie
Sumár rozpočtu

Rok 2014

Názov dokumentu Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 7
Rozpočtové opatrenie č. 6
Monitorovacia správa k 30.06.2014 – výdavky
Monitorovacia správa k 30.06.2014 – príjmy
Rozpočtové opatrenie č. 5
Rozpočtové opatrenie č. 4
Rozpočtové opatrenie č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtový harmonogram pre rozpočet 2015
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočet 2014 – 2016

Rok 2013

Názov dokumentu Stiahnuť
Záverečný účet za rok 2013
Hodnotiaca správa – príjmy
Hodnotiaca správa – výdaje
Rozpočtové opatrenie č. 8
Rozpočtové opatrenie č. 7
Rozpočtové opatrenie č. 6
Rozpočtové opatrenie č. 5
Rozpočtové opatrenie č. 4
Rozpočtové opatrenie č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočet 2013 – 2015
Monitorovacia správa k 30.06.2013 – príjmy
Monitorovacia správa k 30.06.2013 – výdavky

Rok 2012

Názov dokumentu Stiahnuť
Rozpočet – príjmy 2012
Rozpočet – výdavky 2012
Evidencia RO 2012
Rozpočtové opatrenie 1/2012
Rozpočtové opatrenie 2/2012
Rozpočtové opatrenie 3/2012
Rozpočtové opatrenie 4/2012
Rozpočtové opatrenie 5/2012
Rozpočtové opatrenie 6/2012
Monitorovacia správa k 30.06.2012 – príjmy
Monitorovacia správa k 30.06.2012 – výdavky
Záverečný účet za rok 2012
Hodnotiaca správa – príjmy za rok 2012
Hodnotiaca správa – výdaje za rok 2012

Rok 2011

Názov dokumentu Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 2011

Rok 2010

Názov dokumentu Stiahnuť
Rozpočet obce 2010
Návrh ročného programového rozpočtu na rok 2010