Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zmluvy za rok 2018

Dátum Dodávateľ Názov dokumentu Stiahnuť
18.12.2018 Topset Solutions, s.r.o. Stupava Zmluva o aktualizácii programov
10.12.2018 Topset Solutions, s.r.o. Stupava Zmluva o aktualizácii dát z katastra
05.12.2018 Disig,a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov,

cenník:https://eidas.disig.sk/sk/pricelist/

04.12.2018 SSE, a.s. Žilina Zmluva o dodávke elektriny na krytie strát
22.11.2018 IKF Service s.r.o. Poprad Zmluva o dielo  
16.11.2018 Ministerstvo vnútra SR Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
12.11.2018 Ing. Peter Krivoš, s.r.o. Dodatok č. 1
05.11.2018 Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1
28.09.2018 MERATE, s.r.o. Zmluva o dielo č. 27/2018
20.09.2018 TOMEGAS SK, s. r. o. Kúpna zmluva
20.09.2018 Mgr. Jana Gärtnerová Mandátna zmluva
20.09.2018 Ing. Tibor Gärtner Mandátna zmluva
10.09.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka Zmluva o zriadení bežného účtu
10.09.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka Zmluva o zriadení bežného účtu
05.09.2018 Milan Mlynárok, Ružomberok Zmluva o dielo – rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava Zmluva o zriadení záložného práva
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava Úverová zmluva
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava Dohoda o vypňovacom práve k blankozmenke
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava Zmluva o zriadení záložného práva
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava Úverová zmluva – preklenovací úver
03.07.2018 MV SR, Prezídium HaZZ Bratislava Zmluva o výpožičke
27.06.2018 Ministerstvo ŽP SR Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
27.06.2018 MV SR, Prezídium HaZZ Bratislava Zmluva o výpožičke
26.06.2018 Energie2, a,s, Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny
15.05.2018 Makroautid s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb – audit
14.06.2018 Merate, s.r.o. Kežmarok Zmluva o dielo
06.06.2018 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva
21.05.2018 Anna Rybárska, Pavel Ferianc Zmluvy 4-5/2018 o prenájmoch miest na pohrebiskách
19.04.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie
11.04.2018 Bros Computing, s.r.o. Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
06.04.2018 RKC Liptovský Michal Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
03.04.2018 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
03.04.2018 ECAV Partizánska Ľupča Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
22.03.2018 PPA Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na cestnú komunikáciu
22.03.2018 Futbalový klub Liptovské Vlachy Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
14.03.2018 Tendernet s.r.o. Žilina Licenčná zmluva
13.03.2018 Jozef Blaško, Zuzana Tomová Zmluvy 1-3/2018 o prenájmoch miest na pohrebiskách
12.03.2018 Confidence Partner s.r.o. Štúrovo Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo k projektu „Miestna komunikácia Vlachy“
26.02.2018 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva
20.02.2018 Ing. arch. Alica Dudová Stanová Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
29.01.2018 Mesto Liptovský Hrádok Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018