Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Školstvo

Deti z Vlách, Vlašiek, Krmeša a Vŕbia chodili väčšinou do rímsko-katolíckej školy v Liptovskej Mare. Ako farská škola bola jednou z najstarších v Liptove a existovala už v 16. storočí. Kazateľ Florián Duchoň bol v rokoch 1598 – 1599 zároveň aj rektorom tunajšej malej protestantskej školy.

Od začiatku bola budova školy v Liptovskej Mare drevená. Bola viackrát prestavovaná, až do roku 1825, keď cirkevná vrchnosť pre nevyhovujúce podmienky nariadila školu zbúrať a postaviť novú z pevného materiálu. Nová škola bola postavená v roku 1825 s finančným prispením patróna Banskobystrickej kapituly a s využitím práce miestnych farníkov. Evanjelici z Vlách navštevovali od 17. storočia evanjelickú školu v Paludzi.

Paludza sa postupne v priebehu prvej polovice 17. storočia stala centrom náboženského aj vedeckého života v evanjelickom Liptove. Vyvrcholením tohto procesu bolo založenie cirkevnej školy s neskorším štatútom gymnázia v roku 1656. Po roku 1706 škola zanikla a evanjelici z Vlách opäť začali dávať svoje deti do rímsko-katolíckej školy v Liptovskej Mare. Po vzniku evanjelickej školy v Sokolčiach na začiatku 19. storočia chodili deti evanjelikov z Vlách do Sokolčov.

Za zmienku stojí informácia z generálneho schematizmu evanjelických cirkví a škôl v Uhorsku z roku 1838, ktorý uvádza, že evanjelici vo Vlachoch boli dcérocirkvou zboru v Paludzi a mali samostatnú evanjelickú školu. Aj v schematizme z roku 1852 sa spomína evanjelická škola vo Vlachoch. Samostatná škola zanikla vo Vlachoch niekedy v 60 – rokoch 19. storočia.

Vo Vlachoch žilo v roku 1838 128 evanjelikov. Ich počet sa v nasledujúcom obdbí príliš nemenil. Krmeš, Vlašky a Vŕbie od konca 18. storočia patrili ku evanjelickej cirkvi v Partizánskej Ľupči.

Snahy o zriadenie samostatnej školy vo Vlachoch aj pre Vlašky a Krmeš sa začali už koncom 19. storočia. Aj napriek súhlasu nadriadených orgánov sa snahy obcí nestretli s úspechom pre neochotu predať pozemok pod stavbu školy od vtedajšieho najväčšieho vlastníka nehnuteľností vo Vlachoch – Dr. Petra Bohuša.

Dvojtriedna štátna ľudová škola bola vo Vlachoch zriadená až v roku 1925. Budova bola postavená podľa moderných požiadaviek s betónovými základmi z pálených tehál a sedlovou strechou pokrytou pálenou škridlou. Prízemná budova sa skladala z dvoch učební, chodby, šatne, dvojizbového bytu pre učiteľa – správcu s príslušenstvom a jednoizbového bytu pre druhého učiteľa. Budova bola vybavená sociálnymi zariadeniami, vykurovanie bolo lokálne. V budove nebol zavedený elektrický prúd ani voda. Náklady na prevádzku školy znášali obce Vlachy a Vlašky.

História základného školstva v obci Vlachy bola ukončená v roku 1972, keď vody priehrady Liptovská Mara zaplavili v roku 1975 13 obcí (Vrbie, Demčiny, Sokolče, Liptovská Mara, Sestrč, Nižné a Vyšné Dechtáre, Liptovská Sielnica, Parížovce, Paludza, Ráztoky, Černice).

In: P. Vítek:“Vlachy, čriepky z dejín obcí Vlachy, Vlašky, Krmeš a Vrbie“, Obec Vlachy, 2010, ISBN: 978-80-970525-2-2