Kontakt

Starosta obce:
Ladislav Guoth
Kontakt: 0948 707 067

Poverená poslankyňa na zastupovanie starostu obce je od 01.06.2018
Ing. Dagmar Chvojková
E-mail: dagmar.chvojkova@post.sk

Obecný úrad
Vlachy 126
032 13  Vlachy

Telefón: 044/ 55 931 21
E-mail: info@obecvlachy.sk

IČO: 00 315 877
DIČ: 2020574897

Bankové spojenie:
PRIMA BANKA, a. s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu:
SK53 5600 0000 0081 0710 5001

Kontaktný formulár