Správy, plány práce, stanoviská

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
31.08.2019 Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019
14.02.2019 Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019
30.11.2018 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 (2020-2021)
22.11.2018 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie september 2017 až august 2018
22.11.2018 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
04.10.2017 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie september 2016 až august 2017 s prílohami
28.06.2017 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016
28.06.2017 Plán práce hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
15.03.2017 Záznam o kontrole HK 2017/01
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2016/03
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2016/02
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2016/01
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/11
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/10
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/09
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/08
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/07
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/06
28.09.2016 Príloha k záznamu HK 2016/3 – plnenie rozpočtu k 30.06.2016
28.09.2016 Príloha k záznamu HK 2016/1 – plnenie rozpočtu k 31.12.2015
28.09.2016 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie september 2015 až august 2016
27.06.2016 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016
27.06.2016 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2015
17.12.2015 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/05
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/04
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/03
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/02
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/01
21.09.2015 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za február až august 2015
29.06.2015 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2014
24.03.2015 Príloha k záznamu č. 11/2014
24.03.2015 Príloha č. HK 2014/11
24.03.2015 Príloha č. HK 2014/10
24.03.2015 Príloha č. HK 2014/09
24.03.2015 Príloha č. HK 2014/08
24.03.2015 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za október 2014 až január 2015
24.03.2015 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2015
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/07
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/06
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/05
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/04
10.11.2014 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie apríl – september 2014
10.11.2014 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2014
10.11.2014 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečmému účtu obce za rok 2013
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/03
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/02
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/02
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/01
29.07.2014 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od januára do apríla 2014
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 16/2013
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 15/2013
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 14/2013
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 13/2013
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 12/2013
10.02.2014 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od septembra do decembra 2013
10.02.2014 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014