Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Správy, plány práce, stanoviská

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
30.6.2023 Záznam o kontrole HK 4/2023
30.6.2023 Záznam o kontrole HK 3/2023
30.6.2023 Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2023
26.04.2023 Záznam o kontrole HK 2/2023
07.03.2023 Záznam o kontrole HK 1/2023
28.2.2023 Správa o kontrolnej činnosti HK v roku 2022
31.12.2022 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Vlachy pre rok 2023
31.12.2022 Správa o kontrolnej činnosti HK v roku 2022
31.12.2022 Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2023
31.12.2022 Záznam o kontrole HK 5/2022
31.12.2022 Záznam o kontrole HK 4/2022
22.6.2022 Záznam o kontrole HK 3/2022
22.6.2022 Záznam o kontrole HK 2/2022
22.6.2022 Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Vlachy za rok 2021
22.6.2022 Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022
15.02.2022 Záznam o kontrole HK 1/2022
15.02.2022 Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022
15.02.2022 Správa o kontrolnej činnosti HK v roku 2021
13.12.2021 Stanovisko HK k rozpočtu obce na roky 2022-2024
13.12.2021 Stanovisko HK k rozpočtovým opatreniam
16.7.2021 Záznam o kontrole HK 2/2021
21.6.2021 Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Vlachy za rok 2020
21.6.2021 Plán práce HK na II.polrok 2021
21.6.2021 Záznam o kontrole HK č. 1, 2/2021
16.3.2021 Stanovisko HK k rozpočtovým opatreniam 1-2/2021
16.3.2021 Plán práce HK na 1.polrok 2021
16.3.2021 Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020
16.3.2021 Stanovisko HK k rozpočtovým opatreniam 15-16/2020
11.12.2020 Stanovisko HK k rozpočtovým opatreniam 11-14/2020
11.12.2020 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2021-2023
26.10.2020 Záznam o kontrole č. 6/2020
13.10.2020 Stanovisko HK k zámeru obce Vlachy prijať návratné zdroje financovania v roku 2020
13.10.2020 Stanovisko HK k rozpočtovým opatreniam 5-10/2020
16.07.2020 Záznam o kontrole 5/2020
18.06.2020 Záznamy 1-4/2020 o kontrole
18.06.2020 Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vlachy za rok 2019
18.06.2020 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlachy na I. a II. polrok 2020
31.12.2019 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2019 a záznamy 1-4/2019 o kontrole
12.12.2019 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 2020-2022
31.08.2019 Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019
14.02.2019 Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019
30.11.2018 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 (2020-2021)
22.11.2018 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie september 2017 až august 2018
22.11.2018 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
04.10.2017 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie september 2016 až august 2017 s prílohami
28.06.2017 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016
28.06.2017 Plán práce hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
15.03.2017 Záznam o kontrole HK 2017/01
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2016/03
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2016/02
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2016/01
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/11
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/10
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/09
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/08
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/07
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/06
28.09.2016 Príloha k záznamu HK 2016/3 – plnenie rozpočtu k 30.06.2016
28.09.2016 Príloha k záznamu HK 2016/1 – plnenie rozpočtu k 31.12.2015
28.09.2016 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie september 2015 až august 2016
27.06.2016 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016
27.06.2016 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2015
17.12.2015 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/05
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/04
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/03
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/02
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/01
21.09.2015 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za február až august 2015
29.06.2015 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2014
24.03.2015 Príloha k záznamu č. 11/2014
24.03.2015 Príloha č. HK 2014/11
24.03.2015 Príloha č. HK 2014/10
24.03.2015 Príloha č. HK 2014/09
24.03.2015 Príloha č. HK 2014/08
24.03.2015 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za október 2014 až január 2015
24.03.2015 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2015
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/07
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/06
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/05
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/04
10.11.2014 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie apríl – september 2014
10.11.2014 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2014
10.11.2014 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečmému účtu obce za rok 2013
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/03
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/02
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/02
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/01
29.07.2014 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od januára do apríla 2014
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 16/2013
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 15/2013
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 14/2013
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 13/2013
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 12/2013
10.02.2014 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od septembra do decembra 2013
10.02.2014 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014