Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Územný plán obce

Názov dokumentu Stiahnuť
VZN obce Vlachy č. 1/2018 o Záväznej časti zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vlachy zo dňa 12.12.2018
– Situácia širších vzťahov 01
– Komplexný výkres 02
– Komplexný výkres 03
– Doprava a VPS 04
– Technické vybavenie 05
– Ochrana prírody 06
– Zábery PP 07
– Záväzné regulatívy 08
Názov dokumentu Stiahnuť
VZN obce Vlachy č. 4/2014 o Záväzných častiach Územného plánu obce Vlachy
Názov dokumentu Stiahnuť
Titulka
Sprievodná správa
PPF
Záverečná časť

Mapová časť

Názov dokumentu Stiahnuť
01 širšie
02 komplex10000
03 komplex 5000
03a komplex 2000
04 doprava 5000
05 ti 5000
06 krajina 10000
07 ppf 5000
08 regulacia 2000
08 regulacia schema zc A3
08 regulacia