Územný plán obce

Názov dokumentu Stiahnuť
VZN obce Vlachy č. 4/2014 o Záväzných častiach Územného plánu obce Vlachy
Názov dokumentu Stiahnuť
Titulka
Sprievodná správa
PPF
Záverečná časť

Mapová časť

Názov dokumentu Stiahnuť
01 širšie
02 komplex10000
03 komplex 5000
03a komplex 2000
04 doprava 5000
05 ti 5000
06 krajina 10000
07 ppf 5000
08 regulacia 2000
08 regulacia schema zc A3
08 regulacia