Symboly obce

Súčasný erb Vlách tvorí v striebornom štíte zo zeleného, pravošikmými zlatými niťami poprekladaného brvna vyrastajúce tri zelené stromčeky protistojných kopijovitých listov, na vrchole sediaci červený zlatokrídly vtáčik v zlatej zbroji.