5. výročie Pamiatky posvätenia Evanjelickej modlitebne v Krmeši