Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019


Detail oznámenia


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019