Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Sekcia: Informácie pre verejnosť

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 zverejňujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: info@obecvlachy.sk

Výrub dreviny, zverejnenie: KN-E č. 23/2, k.ú- Vlachy, 1 ks smrek, z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia a vedenia obecného rozhlasu.

Stredoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. Marekom Michtalíkom – SPRE-M Trstená, Sídlisko Záad 1053/51, 028 01 Trstená – návrh na vydanie rozhodnutie o umiestnení stavby „Vlachy – Nižná – Roveň – rozšírenie NNK“ – líniová stavba v k.ú. Vlachy. Rozhodnutie – VEREJNÁ VYHLÁŠKA ->