Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Strategický dokument – zverejnenie


Detail oznámenia


Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 2:

Link na strategický dokument :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky   

Verejnosť   môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo zverejnené.