Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Verejná vyhláška


Detail oznámenia


Stredoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. Marekom Michtalíkom – SPRE-M Trstená, Sídlisko Záad 1053/51, 028 01 Trstená – návrh na vydanie rozhodnutie o umiestnení stavby „Vlachy – Nižná – Roveň – rozšírenie NNK“ – líniová stavba v k.ú. Vlachy.

Rozhodnutie – VEREJNÁ VYHLÁŠKA ->