Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2023 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2/2020 – Územný plán obce Vlachy – NÁVRH


Detail oznámenia


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vlachy č. 1/2023 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2/2020 – Územný plán obce Vlachy

Kompletný materiál sa nachádza na obecnom úrade a je k nahliadnutiu v čase úradných hodín.

VZN: VZN-ZaD č.22020 Vlachy

Schéma č. 1: Príloha P2a-SCHEMA záväznej časti ZaDč2 náložka

Schéma č. 2: Príloha P2-SCHEMA záväznej časti UPN + ZaDč1 + ZaDč2

Príloha k VZN: Príloha P1 – k VZN-ZaD č.22020 Vlachy