Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2023


Detail oznámenia


Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2023 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2/2020 – Územný plán obce Vlachy: VZN po schválení 

Schéma č. 1: Príloha P2a-SCHEMA záväznej časti ZaDč2 náložka

Schéma č. 2: Príloha P2-SCHEMA záväznej časti UPN + ZaDč1 + ZaDč2

Príloha k VZN: Príloha P1 – k VZN-ZaD č.22020 Vlachy

Kompletný materiál je k nahliadnutiu na obecnom úrade v úradných hodinách.