Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 3/2020


Detail oznámenia


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlachy – návrh: