Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výkresy – Územný plán Obce Vlachy


Detail oznámenia


Zmeny a doplnky:

Výkres č. 1 – Výkres širších vzťahov 

Výkres č. 1 – Výkres širších vzťahov – náložka

Výkres č. 3 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešné stavby

Výkres č. 3 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešné stavby – náložka

Výkres č. 4 – Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

Výkres č. 4 – Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia – náložka

Výkres č. 5 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia

Výkres č. 5 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia – náložka

Výkres č. 6 – Výkres ochrany a tvorby krajiny vrátane prvkov USES

Výkres č. 6 – Výkres ochrany a tvorby krajiny vrátane prvkov USES – náložka

Výkres č. 7 – Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na stavebné a iné zámery

Výkres č. 7 – Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na stavebné a iné zámery – náložka