Záverečný účet obce Vlachy za rok 2018 – návrh


Detail oznámenia


Záverečný účet obce Vlachy za rok 2018 – návrh