Všeobecné aktuality

Vývoz odpadu na zberný dvor Svätý Kríž- zmena

V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. Ľupči spoločnosť OZO a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor v katastri obce Sv. Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad.
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči.
Prevádzková doba je každý pracovný deň od 7 – 15 tej hod.

Vzhľadom na problémy, vznikajúce pri spracovaní opotrebovaných pneumatík v Svätom Kríži, je zastavený ich odber s účinnosťou od 26.03.2019. Ak takéto pneumatiky budete mať treba ich odviesť do pneuservisov.

Postup pre občanov: Občan spolu s občianskym preukazom si pôjde odpad umiestniť na skládku. Uloženie odpadu bude fakturované priamo občanovi oproti hotovosti. Cena za zhodnotenie odpadu je vo výške 39,- Eur/ 1 tona + DPH.

Odpad v obci za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je : 23,50%

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového komunálneho odpadu na skládku odpadov je  10,-€/t.

Vo Vlachoch, dňa 28.2.2019

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady SR svojim rozhodnutím zo dňa 1.2.2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25.mája 2019.

Informácia pre voliča

Určenie volebného okrsku a volebnej  miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu

Obec Vlachy zverejňuje e-mailovú adresu obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorou je: info@obecvlachy.sk

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady SR svojim rozhodnutím zo dňa 10.1.2019 vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, v prípade druhého kola na 30. marca 2019.

Informácia pre voliča

Obec Vlachy zverejňuje e-mailovú adresu obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorou je: info@obecvlachy.sk

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

Výsledky volieb v obci Vlachy 1. kolo:

Počet voličov, zapísaných v zozname voličov: 518

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 291

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 291

Počet všetkých platných hlasov: 288

Počet platných hlasov, odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

Béla Bugár, Ing.  4

Zuzana Čaputová, Mgr. 106

Martin Daňo –

Štefan Harabin, JUDr. 48

Eduard Chmelár, doc., Mgr., PhD. 6

Marián Kotleba, Ing., Mgr 35

MIlan Krajniak, Bc 11

Józse Menyhárt, PaedDr., Phd. –

František Mikoško, RNDr. 12

Robert Mistrík, Dr., Ing. –

Maroš Šefčovič, JUDr.,Phd. 63

Róbert Švec, Mgr. –

Bohumila Tauchmannová, Ing. –

Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD. –

Ivan Zuzula, RNDr., CSc., 1

Výsledky volieb v obci Vlachy 2. kolo:

Počet voličov, zapísaných v zozname voličov: 512

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 248

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 248

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 244

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

  1. Zuzana Čaputová – 123
  2. Maroš Šefčovič – 121