Všeobecné aktuality

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v našej obci

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v našej obci, ktoré sa konali 25. mája 2019.

Účasť voličov: 24,09 %

  1. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia    32 hlasov
  2. SMER – sociálna demokracia    23 hlasov
  3. Kotleba – Ľudová strana Naše  Slovensko   20 hlasov
  4. Kresťanskodemokratické hnutie   14 hlasov
  5. Sloboda a Solidarita   10
  6. SME RODINA – Boris Kollár   8 hlasov
  7. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)   5 hlasov
  8. Kresťanská únia   4 hlasy, SNS    4 hlasy
  9. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce   2 hlasy, Strana práce   2 hlasy
  10. Kresťanská demokracia – Život a prosperita   1 hlas, STAROSTOVIA a nezávislí kandidáti   1 hlas

 

Ponuka na nákup uhlia

Uhoľné sklady Liptovské Sliače oznamujú, že do konca mája 2019 prebieha jarná akcia na nákup uhlia. Cena za brikety je 15,80 Eur/meter. Uhlie je možné objednať na t.č. 0905 990 418.

Vývoz odpadu na zberný dvor Svätý Kríž- zmena

V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. Ľupči spoločnosť OZO a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor v katastri obce Sv. Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad.
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči.
Prevádzková doba je každý pracovný deň od 7 – 15 tej hod.

Vzhľadom na problémy, vznikajúce pri spracovaní opotrebovaných pneumatík v Svätom Kríži, je zastavený ich odber s účinnosťou od 26.03.2019. Ak takéto pneumatiky budete mať treba ich odviesť do pneuservisov.

Postup pre občanov: Občan spolu s občianskym preukazom si pôjde odpad umiestniť na skládku. Uloženie odpadu bude fakturované priamo občanovi oproti hotovosti. Cena za zhodnotenie odpadu je vo výške 39,- Eur/ 1 tona + DPH.

Odpad v obci za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je : 23,50%

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového komunálneho odpadu na skládku odpadov je  10,-€/t.

Vo Vlachoch, dňa 28.2.2019