Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné aktuality

Upozornenie

  • Upozorňujeme tých občanov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za rok 2021, aby tak urobili bezodkladne.
  • Zároveň upozorňujeme tých ubytovateľov v obci, ktorí neuhradili daň za ubytovanie za prvý polrok 2021, aby tak urobili najneskôr do konca septembra 2021. Príslušné tlačivo k tejto dani je na obecnej webovej stránke v časti tlačivá.

Upozornenie Poľovného združenia Viackov

Poľovný revír Havranovo, nachádzajúci sa vo vašich katastrálnych územiach, sa nachádza v zóne s intenzívnym lovom diviačej zveri, v súvislosti s africkým morom ošípaných,  čím  vyzývame všetkých občanov na spoluprácu pri plnení opatrení vydaných hlavným veterinárnym lekárom.

Jozef Čendula

Poľovný hospodár PZ Viackov

Čistiareň peria – OZNAM

Oznam čistiarne peria:

Ponúkame čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujeme, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijeme paplóny, periny,  vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkame rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality. Pre vaše  perie  prídeme  priamo  až k vám domov a z domu to zadarmo odvezieme a hotové výrobky Vám domov dovezieme stačí zavolať na telefóne  číslo  0905 267 750 a my prídeme  k vám.

Upozornenie pre ubytovateľov v obci

Upozorňujeme ubytovateľov v obci, aby tí, čo si doposiaľ neprevzali na obecnom úrade registračné tabuľky a nezaplatili daň za ubytovanie za rok 2020, aby tak urobili, čo najskôr, nakoľko obecný úrad má v kompetencii kontrolu kníh ubytovávania počas celého roka, priamo na mieste, nielen pri platbách za daň za ubytovanie. Registračné tabuľky musia mať ubytovatelia umiestnené na viditeľnom mieste na nehnuteľnosti, v ktorej poskytujú ubytovanie. V obci sú občania, ktorí ubytovávajú bez toho, aby si splnili tieto povinnosti, čím porušujú nielen platné Všeobecné nariadenie obce Vlachy č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatku za rozvoj, ale aj Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Ponuka uhoľných skladov

Uhoľné sklady v Ružomberku na Bystrickej ceste oproti čerpacej stanici Shell, vám oznamujú, že objednávky na uhlie, brikety, drevo a peletky môžete nahlasovať u pána Targoša na novom tel. čísle 0907/ 674 081.
Uhlie je suché, skladované pod strechou.