Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné aktuality

Oznámenie o uložení úradnej listovej zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie úradnej poštovej zásielky:

Pre: Rastislav Marton, Matúš Marton

Od: Exekútorský úrad Žilina, JUDr. Margita Rojčeková, Andreja Kmeťa 11, 010 01 Žilina

Uvedenú úradnú zásielku je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade vo Vlachoch do 3.9.2020

Vyvesené: 19.8.2020

Zvesené: 3.9.2020

Terénne úpravy a návoz zeminy pred kaštieľom vo Vlachoch

Oznamujeme občanom, že od zajtra 29. júla 2020 sa na základe rozhodnutia Okresného úradu v Žiline, Odboru starostlivosti o životné prostredie, na základe platného stavebného povolenia, rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Žiline a súhlasu obce Vlachy začnú vykonávať povrchové úpravy pozemkov pred kaštieľom vo Vlachoch, kde sa začne navážať zemina. Prosíme rodičov maloletých detí, aby upozornili svoje deti na zvýšenú opatrnosť pri pohybe po cestných komunikáciách, prosíme aj o opatrnosť ostatných obyvateľov a návštevníkov našej obce.