Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné aktuality

Vývoz plastov 31.1.2023

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra 31.1.2023 bude v našej obci prebiehať zber plastov. Požiadame občanov, aby si vrecia s plastami vyložili pred svoje brány najneskôr do 06 :00 hodiny zajtra ráno, pretože zvozovej spoločnosti začína o 6.00 pracovná doba a pre smeti môžu prísť už takto skoro ráno. Zároveň Vás všetkých žiadame, aby ste si plasty zbierali len doma do vriec a nevynášali ich k stojiskám určeným na zber pre bytové domy a chaty. Vopred ďakujeme.

Žiadosť

Obraciam sa so žiadosťou na všetkých spoluobčanov, ako aj návštevníkov obce, aby svoje autá parkovali na dvoroch, nie na cestných komunikáciách, nakoľko bránia odhŕňaniu snehu. V najbližších hodinách by malo výdatne snežiť, tak nech cestárske autá a traktory môžu odhrnúť hlavnú cestu v obci, ako aj miestne komunikácie. Ďakujeme za pochopenie.
Róbert Klubica, starosta obce Vlachy

Upozornenie

Vážení občania,

oznamujeme vám, že do 31. januára 2023 je potrebné podať si daňové alebo čiastkové daňové priznanie, ak:

  • ste nadobudli nehnuteľnosť (dom, byt, akúkoľvek pôdu), ak ste skolaudovali dom alebo chatu, ak ste zmenili pozemok na stavebný za účelom výstavby stavby,
  • ak ste predali alebo darovali nehnuteľnosť,
  • ak ste si zaobstarali psa alebo vám pes uhynul.

Do uvedeného dátumu, t.j. do 31.1.2023 ste povinní podať aj žiadosť na úľavu poplatku za komunálny odpad, ak sa vás táto úľava týka. Tlačivá k žiadosti sú na obecnej web stránke, ako aj na obecnom úrade.

Okrem toho upozorňujeme tých obyvateľov, ako aj právnické osoby, ktoré poskytujú krátkodobé ubytovanie za úhradu, aby taktiež do 31. januára 2023 zaplatili daň za ubytovanie za rok 2022 a priniesli knihy ubytovaných na kontrolu na obecný úrad v úradných hodinách, t.j. pondelok – streda a v piatok do 12.00 hod.  Sadzba dane za ubytovanie na rok 2023 zostáva nezmenená, a to 0,50 Eura za osobu a prenocovanie.

 

Informácia o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vážení zákazníci, na základe Rozhodnutia číslo 0005/2023/V vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zo dňa 25. 11. 2022 Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. 1. 2023 je cena  za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné)  1,0431€/m³ bez DPH  a 1,2517 €/m³  s DPH a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,5792 €/m³  bez DPH a 1,8950 €/m³ s DPH. Na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie novej ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody. Rozhodnutie v úplnom znení nájdete na internetovej stránke www.lvsas.sk v aktualitách alebo v sekcii Pre zákazníkov po rozkliknutí: Cenníky/Cenové rozhodnutia.Rozhodnutie v tlačenej podobe sa nachádza na úradnej tabuli v sídle  Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš a v zákazníckom centre.