Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné aktuality

Čiastočná uzávierka cesty popod diaľničný most

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. oznamuje, že v termíne od 26.9.2023 (utorok) do 25.10.2023 (streda)  bude zriadená čiastočná uzávierka cesty III/2325 v úseku mosta ev.č. D1-206 Vlachy.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. realizuje stavebnú akciu „Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy“.

Počas uzávierky cesty III/2325 bude zrealizovaná oprava diaľničného mosta ev.č. D1-206 Vlachy zo spodnej časti v dvoch etapách:

V 1. etape bude realizovaná oprava a sanácia opory č. 1 ako aj sanácia podhľadu nosnej konštrukcie nad uzavretým jazdným pruhom. Doprava bude vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

V 2. etape bude realizovaná oprava a sanácia opory č. 2 ako aj sanácia podhľadu nosnej konštrukcie nad uzavretým jazdným pruhom. Doprava bude vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Vyznačenie, údržba a zrušenie vyznačenia bude zabezpečené kapacitami obstarávateľa, NDS, a. s.,  Stredisko správy a  údržby diaľnic  L. Mikuláš.

Čiastočná uzávierka bude rešpektovať nasledovné požiadavky:

  • počas technologických prestávok stiahne zhotoviteľ dočasné dopravné značenie na stranu, aby sprejazdnil uzavretý jazdný pruh;
  • šírka a výška voľného jazdného pruhu bude 4 x 4 m kvôli prejazdu poľnohospodárskych strojov.

 

Voľby do NR SR 30.9.2023

Žiadame spoluobčanov, ktorí, pre svoj zdravotný stav alebo vysoký vek, nemôžu ísť odvoliť do volebnej miestnosti vo voľbách do Národnej rady SR, aby svoj záujem o účasť vo voľbách oznámili obecnému úradu najneskôr v deň konania volieb doobeda 30.9.2023. Volebná komisia príde za vami.

Veľkokapacitné kontajnery

Od dnes 12.9.2023 sú v obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery vo Vlaškách (po naplnení vo Vlachoch) a za COOP Jednotou v Krmeši – do naplnenia. Upozorňujeme občanov, že do kontajnerov nepatrí veľký stavebný odpad, ani staré pneumatiky, či odpad zo záhrad. Ďakujeme za pochopenie.

Oprava diaľničného mosta od 24.7.2023 – 25.10.2023

Obecný úrad oznamuje občanom obce Vlachy , že v termíne od 24.7.2023-25.10.2023 bude Národná diaľničná spoločnosť v zastúpení zhotoviteľa Metrostav DS a.s. realizovať opravu diaľničného mosta e.č. D1-206 Vlachy. V zmysle zmluvy zhotoviteľ ochráni počas prác cestu III/2325 pod mostom proti padajúcej suti.

Taktiež v rámci opravy mosta bude nevyhnutné počas prác na sanácii opôr a podhľadu nosnej konštrukcie čiastočne uzavrieť cestu III/2325 (doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu). Predbežný termín takéhoto obmedzenia vychádza na september až október tohto roku.