Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné aktuality

Oznam

Firma OZO, a.s. sa ospravedlňuje za nevyvezené nádoby s plastom, z dôvodu autonehody zberného auta. Uvedený odpad bude vyvezený v čo najkratšom možnom čase.

Výkup papiera

Firma Ľupčianka, s.r.o.  ponúka pravidelný  výkup papiera.
Vykupuje sa bežný papier z domácnosti –  ako časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby, zviazané špagátom, nie v kartónovej krabici alebo igelitke.
Balíky nesmú obsahovať kartón, lepenku, umelé hmoty, kovové časti a iné nečistoty.

Termín: utorok 27.9.2022

15. – 15.10 hod. Krmeš

15.15 – 15.25 hod. Vlachy

15.30 – 15.40 hod. Vlašky

Výluky na železničnej stanici Vlachy v dňoch 26.9.2022 – 30.9.2022

Dňa 26., 27., 28., 29. septembra 2022 od 08:20 hod.  do 15:00 hod. a dňa 30. septembra 2022 od 08:20 hod.  do 13:10 hod.

bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku:  

Výhybňa Paludza – Liptovská Teplá

V dôsledku výlukových prác sa bude na železničnej zastávke:   Liptovské Vlachy

vystupovať a nastupovať do/z vlakov v smere do Ružomberka na opačnej strane, vľavo v smere jazdy vlaku.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami vželezničnej doprave.

ZOOM optika – oznam

Dňa 30.09.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri COOP Jednote v Krmeši,v čase od 13:30 hod. do 15:00 hod. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie.
Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24€ aj so sklami.

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Obecný úrad Vlachy oznamuje občanom, že od dnešného dňa sú v obci umiestnené veľkoobjemové kontajnery na stojiskách pri obchodnom dome Jednota v Krmeši a pri autobusovej zastávke vo Vlaškách. Po vyprázdnení kontajneru z miestnej časti Vlašky, bude tento ešte premiestnený do miestnej časti Vlachy k obecnému úradu. Kontajnery budú umiestnené do zaplnenia. Požiadam všetkých občanov aby do kontajnerov nevyhadzovali pneumatiky. Tieto patria do pneuservisov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov – 29.10.2022

Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z.z.16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY-2022 – obec Vlachy

Volebná kampaň kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí – informácia: Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane – obec do 5 000 obyvateľov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený: 13062022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí: oznámenie poslanci a volebný obvod

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie a kontakty: menovanie zapisovateľky

Zverejnenie mena a kontaktov zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre preberanie kandidátnych listín na starostu obce a na poslancov obecného zastupiteľstva a posledný termín na podanie:podávanie kandiátok

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: zverejnenie počtu obyvateľov

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti: určenie volebnej miestnosti

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: zverejnenie emailovej adresy