Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné aktuality

ZOOM Optika

Dňa 26.05.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri COOP Jednote v Krmeši, v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie.
Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24€ aj so sklami.

Ponuka brigády pre študentov

Liptovské múzeum Ružomberok ponúka brigádu pre študentov na Archeologickom nálezisku – Havránok od mesiaca máj 2022 do mesiaca október 2022. Mzda 4 Eurá/hod. Viac informácií na: sekretariat@liptovskemuzeum.sk alebo telefonicky na čísla sekretariátu, ktoré sú uvedené na www.liptovskemuzeum.sk/kontakt.

Aktuálna informácia pre ubytovateľov v obci … tých, čo majú ubytovaných odídencov z Ukrajiny

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia.

  • vlastníci bytov a rodinných domov
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty)
  • obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie).

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Tento sa neuplatňuje na obciach.

Prosíme o dodržanie platných termínov – za mesiac marec 2021 je potrebné do 5. apríla 2022 doložiť na obecný úrad všetky potrebné, dole uvedené materiály + každý mesiac do 5. dňa výkaz ubytovaných za daný mesiac. Po tomto termíne nebudeme môcť žiadosti akceptovať, nakoľko my musíme uvedené finančné prostriedky žiadať na Ministerstve vnútra SR do zákonom stanoveného termínu a až po obdržaní prostriedkov z ministerstva Vám tieto budú uhrádzané. Za maloleté deti zmluvy podpisujú zákonní zástupcovia.

Viac na: https://minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

 

 

 

 

 

Daň za ubytovanie – upozornenie

Žiadame ubytovateľov v obci, ktorí do dnešného dňa nezaplatili daň za ubytovanie za celý rok 2021, aby tak urobili obratom, počas úradných hodín obecného úradu. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia je potrebné daň za ubytovanie uhradiť najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok a zároveň doniesť knihy ubytovaných ku kontrole.