Autor: klient

Čistenie komínov

V dňoch 29. októbra a 30. októbra 2019 bude v našej obci prebiehať, so zákona povinná, ročná kontrola a čistenie komínov. Cena za kontrolu a vyčistenie komína je 29 Eur, v cene je zahrnuté vymetanie sadzí do objemu 10 litrového kýbla. Väčší objem sadzí je spoplatnený sumou 10 Eur.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o nahlásenie mailom alebo telefonicky na obecný úrad záujem o túto službu a to do 25. októbra 2019.

Zber elektroodpadu

Oznamujeme vám, že v sobotu 19. októbra 2019 o 9.00 hod. sa uskutoční zber elektroodpadu.

Žiadame všetkých spoluobčanov, aby svoj elektroodpad umiestnili pred domy už v piatok, resp. skoro ráno v sobotu.

Ďakujeme za pochopenie.

Agro Racio s.r.o. – oznámenie

Spoločnosť Agro-Racio, s.r.o. oznamuje vlastníkom pôdy, s ktorými má uzatvorené nájomné zmluvy na pôdu, že v čase od 7. – 11. októbra 2019 bude uhrádzať nájomné vo forme naturálií. Pre rok 2019 boli stanovené nasledovné ceny za 100 kg:

Zemiaky: 40,- Eur

Obilie (pšenica): 15,- Eur.

Obilie sa bude vydávať vo Svätom Kríži od 8.00 do 13.30 hod., zemiaky v sklade zemiakárne v Palúdzke v termíne do 10.10. do 31.10.2019 v pracovné dni od 8.00 do 14.00 hod.

Oznam zberného dvora vo Svätom Kríži

Žiadame občanov, aby za odvoz odpadu na zberný dvor vo Svätom kríži zaplatili hotovosťou priamo vo zbernom dvore , aby firma Ľupčianka s.r.o.  nemusela vystavovať faktúry za dovezený odpad a tieto obce nemuseli následne zasielať občanom.

Prevádzková doba zberného dvora: od 01.10.2019 , Pondelok – Piatok     07.00 – 15.00

Platný cenník: