Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: klient

Upozornenie na výskyt Medveďa hnedého

Obecný úrad upozorňuje občanov obce, že v Lokalite v smere na obec Ľubeľa ( 1 km od obce Vlachy) ,za veľkou zákrutou, na rovinke pri ceste 2. triedy, bola včera vo večerných hodinách (27.6.2024) spozorovaná medvedica s dvoma mladými. Upozorňujeme preto občanov na zvýšenie ostražitosti pri prechádzaní tohto úseku, či už na bicykli, alebo pri behaní.

Oznam LVS o náhodných kontrolách

Informácia o kontrolách pre odberateľov: Vážení zákazníci,na základe rozhodnutia vedenia Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Vám oznamujeme, že naši zamestnanci budú vykonávať okrem pravidelných odpočtov vodomerov a výmeny vodomerov aj nepravidelné a náhodné kontroly odberných miest a kontrolné odpočty vodomerov z dôvodu skvalitnenia služieb pre všetkých zákazníkov.

Zamestnanci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorí Vás navštívia,

  • musia mať pri návšteve zákazníkov služobný odev s logom,
  • musia sa preukázať služobným preukazom,
  • nikdy nepracujú s hotovosťou, nevyberajú od zákazníkov žiadne peniaze ani zákazníkom žiadne peniaze nedoručujú,
  • neponúkajú žiadne produkty.

Zamestnanci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., podľa zákona sú oprávnení na nehnuteľnostiach a v objektoch realizovať práce súvisiace so:

  • zabezpečením spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
  • zisťovaním stavu meradla, jeho kontrolou, opravou, údržbou alebo výmenou,
  • kontrolným meraním množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd,
  • zisťovaním technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky.

V prípade, ak odberatelia a producenti neumožnia vstup zamestnancov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na odberné miesto, Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., je oprávnená prerušiť dodávku pitnej vody alebo zamedziť odvádzanie odpadových vôd až do dňa pominutia dôvodu pre prerušenie alebo obmedzenie.