Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Upozornenie pre daňovníkov obce a platiteľov za komunálny odpad

Vážení občania, daňovníci,

Do 31. januára 2024 ste povinní podať daňové priznanie, ak:

  • ste nadobudli nehnuteľnosť (dom, byt, skolaudovanie domu, pozemok – orná pôda, záhrady, trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, ak ste zmenili pozemok z iného na stavebný)- podáva sa daňové priznanie
  • ak ste predali, darovali nehnuteľnosť – podáva sa čiastkové priznanie
  • ak ste si zaobstarali psa – podáva sa daňové priznanie
  • ak pes bol utratený, či uhynul – podáva sa čiastkové priznanie
  • Okrem toho, ak žiadate o zákonom stanovenú úľavu, v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce, na platbu za komunálny odpad, je do toho istého termínu potrebné doniesť žiadosť o úľavu na platbu komunálneho odpadu a potrebné doklady, v žiadosti uvedené. 

Všetky potrebné tlačivá a pokyny nájdete na:  https://www.obecvlachy.sk/tlaciva/ alebo na obecnom úrade.