Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN č. 4/2019


Detail oznámenia


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh