Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: klient

Tlačivá pre ľudí z Ukrajiny

Tlačivá, potrebné na získanie statusu dočasného útočiska pre ľudí  z Ukrajiny, ktorí sa s ním musia prihlásiť na cudzineckej polícii, najbližšia je v Ružomberku … Nám. A.Hlinku 74. Tlačivo je potrebné vypísať latinkou, nie azbukou a predtým, ako tam pôjdete, si najskôr zavolajte priamo na toto číslo, aby ste nestáli pridlho v rade: 961483205

Príloha_č _1__SK_UA Vyhlásenie

Čestné vyhlásenie cudzinecka policia (1) – ku každému vyhláseniu je potrebný list vlastníctva nehnuteľnosti, kde sa utečeneci zdržiavajú

Hlasenie-pobytu

Utečenci z Ukrajiny

Obraciame sa na tých občanov, ktorí ubytovali (ubytujú) ľudí, utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, aby tento fakt hlásili na obecný úrad telefonicky alebo mailom. Potrebujeme počet dospelých a detí do 18 rokov. Obecný úrad toto denne hlási na okresný úrad a údaje koordinuje aj s policajným zborom, ďakujeme za pochopenie.

Oznam LVS o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)

Vážený zákazník,

na základe Rozhodnutia číslo 0012/2022/V vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zo dňa 1. 2. 2022 Vám oznamujeme, že od 7. 2. 2022 je cena  za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 0,9991 €/ m3 bez DPH a 1,1989 €/m3 s DPH a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,5262 €/m3 bez DPH a 1,8314 €/m3 s DPH.

Odpočet stavu meradiel sa vykoná najneskôr do 30 dní od zmeny ceny.

Cena určená v cenovom rozhodnutí bude uplatnená od 7.2.2022  výpočtom množstva vodného a stočného podľa priemernej dennej spotreby vody za obdobie medzi posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom stavu meradla a prvým odpočtom stavu meradla po zmene ceny.