Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Upozornenie Slovenskej správy ciest.

Vážení občania.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že akákoľvek činnosť v telese cesty a na telese cesty, ktorá je  v majetku ŽSK podlieha predchádzajúcemu vyjadreniu SC ŽSK –TSÚ Lipt. Mikuláš a zároveň povoleniu alebo rozhodnutiu Okresného úradu, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v L. Mikuláši bez ohľadu na vydané stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona alebo iných predpisov!!! O zvláštnom užívaní cesty hovorí §8, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách. Ide o budovanie vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických rozvodov, optických rozvodov, domových prípojok všetkých druhov inž. sietí, zriadení vjazdov od rodinných domov a iných nehnuteľností, protipovodňových opatrení, chodníkov pre peších, cyklochodníkov, verejných osvetlení, autobusových zastávok, a to aj mimo vozovku /v obciach zelené pásy v súbehu s cestou do vzdialenosti 5,0m od vozovky a cestné priekopy/, športových a kultúrnych podujatí, ťažbe dreva. Mimo zastavané územia platia ochranné pásme ciest nasledovne: cesty II. triedy – 25 m,  cesty III. triedy – 20 m.

Na akýkoľvek zásah do telesa cesty alebo na činnosť na ceste je teda potrebné:

Rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§8, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/ 

Na zriadenie alebo úpravu vjazdu na cestu II. alebo III. triedy je teda potrebné:

  • Povolenie na zriadenie alebo úpravu vjazdu, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§3b, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

Na činnosť v ochrannom pásme cesty mimo súvisle zastavané územie je teda potrebné:

  • Povolenie na udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§11, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

Tieto podmienky neplatia len pre novostavby budované na základe stavebného povolenia, ale aj pre jestvujúce stavby a ostatné nehnuteľnosti.

V opačnom prípade sa ten, kto vykoná neoprávnený zásah do telesa cesty vystavuje sa uloženiu pokuty podľa § 22, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách.

S pozdravom

Správa ciest ŽSK

Technicko-správny úsek pre región Liptov

Pod Stráňami 4

031 01 Lipt. Mikuláš

Oznam o terénnych úpravách v miestnej časti Vlachy.

Obecný úrad oznamuje občanom, že od dnešného dňa 26.5.2020 budú do odvolania v miestnej časti Vlachy, v smere od kaštieľa až ku ceste na firmu Galia, prebiehať terénne úpravy súkromného pozemku, spojené s odkrytím zeminy, návozom zeminy a následne zakrytím pôvodnej vrstvy. Navážaná bude zemina z výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, skontrolovaná preukaznou skúškou o posúdení vhodnosti. Prosíme Vás preto o zhovievavosť pri prebiehajúcich prácach a o zvýšenú pozornosť v priestoroch obce, hlavne na obecných komunikáciách, pri navážaní zeminy nákladnými autami. V prípade znečistenia komunikácií, budú problémy riešené s majiteľmi pozemku okamžite. Ďakujeme za porozumenie.

Certifikát posúdenia vhodnosti zeminy

Ponuka uhoľných skladov

Uhoľné sklady v Ružomberku na Bystrickej ceste oproti čerpacej stanici Shell, vám oznamujú, že objednávky na uhlie, brikety, drevo a peletky môžete nahlasovať

u pána Targoša na novom tel.čísle 0907/ 674 081.

Možnosť objednania obedov , stravy a donášky jedla

Vážení zákazníci, Po včerajšom zasadnutí vlády kde bolo odsúhlasených 33 nových opatrení, by sme Vám radi ponúkli našu spolupráci.

Bod číslo 14. Vláda vyzýva obce a mestá, aby zriadili telefónne linky, cez ktoré si dôchodcovia môžu objednať donášku potravín. Telefónne číslo na prevádzku PEPE restaurant : 0917 716 258.

Keďže nám na Vašom zdraví záleží, rozhodli sme sa Vám aspoň trošku uľahčiť situáciu, aby ste sa vyhli zbytočne veľkému množstvu ľudí v obchode. Preto ponúkame s donáškou denného menu /min. 2 ks/ ( ale aj v prípade rozvozu obedov doobedu pre ostatných , ktorí si obed neobjednali) aj donášku základných potravín :

☆MLIEKO 1,5% 1L = 0,75€, ☆MASLO 82% 250g = 1,90€, ☆SMOTANA NA VARENIE =1,95€, ☆REZANCE = 1,20€, ☆VEGETA = 0,95€, ☆OLEJ 1L = 1,80€, ☆MÚKA 1kg = 0,65€, ☆SOĽ 1kg = 0,50€,                        ☆STRÚHANKA 500g = 1,25€, ☆CUKOR 1kg kryštálový = 0,90€, ☆CUKOR práškový 1kg = 1,35€,  ☆DROŽDIE čerstvé 42g = 0.40€, ☆DROŽDIE sušené 10g = 0,25€,  ☆Ryža 1kg = 1,65€,  ☆Ocot 1l = 0,50€

V PONUKE AJ ALKO / NEALKO NÁPOJE, CIGARETY a rôzne druhy CESTOVÍN.

Ak máte obedy už nahlásené , tovar si môžete doobjednať aj dodatočne .

VERÍME , ŽE SPOLOČNÝMI SILAMI VŠETKO ZVLÁDNEME.

V prílohe Vám posielam jedálny lístok na aktuálny týždeň.

Viac info o dovoze stravy a potravín na telefónnom čísle 0904 879 314.

menu PEPE 23.03.2020-27.03.2020

S pozdravom

PEPE pizza & restaurant,

Zmluvy za hrobové miesta – informácia

Vážení spoluobčania, dnes bola ukončená digitalizácia cintorínov. Na obecnej web stránke, v časti: http://www.virtualnycintorin.sk/obce/1042, si podľa jednotlivých cintorínov môžete otvoriť  ich mapy a podľa hrobov zistíte, či máte zaplatené hrobové miesto alebo nie. Zaplatené hrobové miesto je vyznačené tmavšou farbou. Spolu, okrem cintorína v Sokolčiach, máme 347 hrobových miest, zaplatených je 196.

Voľby do NR SR 29.2.2020

Zverejnenie emailovej adresy pre žiadosti o voľbu poštou a na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: info@obecvlachy.sk

Vyhlásenie volieb

Informácie pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou